Επικοινωνία

/Επικοινωνία
Επικοινωνία2018-11-06T20:30:47+02:00

Ελευθερίου Βενιζέλου 57, Χαλκίδα 34100, Εύβοια
Τηλέφωνο: 2221400844 – 6908991600

Email: palia.chalkis@gmail.com